O Grojcu słów kilka
  • O Grojcu można by rzec: "wieś spokojna, szczęśliwa i urokliwa". Otoczona zewsząd stawami. W środku wioski malowniczy zabytkowy, drewniany kościółek w otoczeniu parkowej zieleni, a...więcej
Galerie
Ciekawostki
Jesteś tutaj >> Nasz Grojec>> Historia

Historia

Półtora kilometra od dzisiejszego centrum miejscowości przeprowadzone zostały w latach 80-tych ubiegłego wieku badania archeologiczne na tzw. „Górze Grojeckiej”. Odkryto tam grodzisko z końca tzw. kultury łużyckiej. Okazało się, że w I wieku p.n.e. zamieszkiwali tutaj ludzie. Potomkowie tych ludzi zamieszkiwali tam aż do połowy XIII wieku.

Od tego czasu ludzie ci przenoszą się ok. kilometr w kierunku wschodnim i pierwotna osada ulega zapomnieniu.
Pierwsze zapisy nazwy miejscowości pojawiają się w roku 1285. Wieś nazywa się Groyez. W 1364 roku wieś zwie się – Grodecz, w 1442 r. – Grodicz a w 1537 roku mamy nazwę - Grodziecz. Nazwy te oznaczały miejsce ogrodzone, oddzielone i zabezpieczone od napaści nieprzyjaciela
opis niedostepnyW roku 1364 właścicielem Grojca jest Siema lub Zema herbu Gryf.
W latach 1428 – 1441 właścicielem Grojca jest – Zema de Grodecz.
W 1441 r. jako właściciele wymieniani są - Ostasz z Grodzca i Austach z Grodzca.
W 1447 r. jako właściciel wymieniony jest - Zema von Grodecz. Do 1475 roku właścicielami są Jan i Mis Abstachowie.
opis niedostepny W roku 1497 właścicielem wsi zostaje sędzia oświęcimsko – zatorski Piotr Porębski herbu Kornicz. Po jego śmierci właścicielem jest Baltazar Porębski.
Jego syn Baltazar II Porębski zasłynął jako jeden z przywódców rokoszu Zebrzydowskiego przeciw królowi Zygmuntowi III Wazie w 1606r.
Drugi syn Stanisław Porębski jest autorem „ Mapy Księstwa Zatorskiego i Oświęcimskiego” z 1592 r. namalowanej na potrzeby „ Inkorporacji Księstwa Zatorskiego i Oświęcimskiego do Korony”.
Po śmierci Baltazara II (ok. 1620) właścicielem wsi został jego syn Andrzej, który zmarł 25 stycznia 1640 roku. 
opis niedostepnyW 1682 r. synowie Andrzeja Porębskiego Zygmunt i Stanisław odstępują Grojec Andrzejowi Nielepcowi z Nielepiec herbu Prus. Po jego śmierci Grojec przechodzi w ręce syna Józefa Macieja Nielepca. Po nim dobrami zarządza Andrzej Nielepiec – syna Józefa Macieja.
Po śmierci Andrzeja Nielepca dobra w Grojcu przechodzą na jego córki Salomeę, Ewę i Barbarę.
opis niedostepnyEwa w roku 1690 wychodzi za mąż za hrabiego Antoniego Felicjana Szembeka ze Słupowa, herbu Szembek, który pełnił obowiązki wojskiego oświęcimskiego i zatorskiego. W krótkim czasie pozostałe siostry odsprzedają swoje udziały majątkowe Antoniemu Felicjanowi Szembekowi.
W 1739 roku umiera Antoni Szembek . Jego dobra otrzymuje syn Franciszek Jakub - wojewoda inflandzki.
opis niedostepnyPo I rozbiorze Polski Grojec należy do Austrii i w 1779 roku Aleksander Szembek, syn Franciszka Jakuba, sprzedał wieś hrabiemu Ignacemu Bobrowskiemu z Bobrówki herbu Jastrzębiec, szambelanowi królewskiemu, który piastował urząd cześnika oświęcimsko – zatorskiego, za kwotę 24000 złotych. Po jego śmierci w 1802 roku, majątek dziedziczy jego syn Jan Kanty Bobrowski. Po śmierci Jana Kantego majątek przechodzi na Adolfa Bobrowskiego- syna, który jeszcze za życia Jana Kantego gospodarzył na majątku, który został nazwany Adolfinem i ta nazwa jest aktualna do dzisiaj. Po śmierci Adolfa Bobrowskiego 27.10 1851 r. majątkiem zarządza wdowa po Adolfie - Katarzyna Dąbska z Wojnicza.
W 1859 roku Wanda wychodzi powtórnie za mąż za Kornela Chwaliboga, któremu przekazuje cały majątek ziemski. Po śmierci Kornela właścicielem zostaje Jan Andrzej Chwalibóg w 1897 roku.
Przed rokiem 1900 założono we wsi Kółko Rolnicze. W roku 1904 zaczęto budować szkołę powszechną.
opis niedostepny W 1905 roku Jan Andrzej Chwalibóg sprzedał Grojec księżnej Wilhelminie Marii Radziwiłł, żonie Aleksandra Fryderyka Radziwiłła herbu Topór. W 1912r. założono we wsi Ochotniczą Straż Pożarną. W okresie międzywojennym we wsi istnieje Związek Młodzieży Wiejskiej „Wici” Po II wojnie światowej społeczność grojecka w roku 1947 rozpoczyna budowę Wielskiego Domu Kultury. W roku 1952 budynek został oddany do użytku. Obecnie mieści się tam ośrodek zdrowia, Gminna Biblioteka Publiczna, sala na organizowane przyjęcia wraz z zapleczem, fryzjer, biuro sołtysa, urząd pocztowy, sklep spożywczy oraz przedszkole. W 1953r. Ochotnicza Straż Pożarna przystąpiła do budowy nowej strażnicy, którą oddano do użytku i uroczyście poświęcono w 50-tą rocznicę założenia OSP w Grojcu, w 1963 roku. W 1975 r. wieś doprowadziła do wszystkich mieszkańców gazociąg. Od roku 1984 rozpoczęto zakładanie linii wodociągowej a w połowie lat 90-tych ubiegłego wieku w domach pojawiły się telefony.
Copyright © 2013 Projekt i program Interhead.pl
Użytkowniku, zgodnie z nowymi przepisami dotyczacymi posiadania, przechowywania oraz przetwarzania danych osobowych, informujemy, iż wprowadzilismy nowa politykę prywatnosci oraz cookies. W celu pozostania na stronie prosimy o wyrażenie zgody na przechowywanie w swoim urzadzeniu plików cookies.